Baddräkt Intarsiastickning Foton

Intarsiastickning

Intarsiastickning

Intarsiastickning

Intarsiastickning

Intarsiastickning

2. Sätt igång att sticka — och byt färg. Låt dem hänga!

Stickning är en textil teknik. Många Intarsiasticning termerna inom stickning används också vid virkning även om det är helt olika tekniker att av garn eller tråd framställa textila produkter. När man stickar lägger man upp det antal maskor som mönstret erfordrar för den del av plagget eller produkten som kan stickas i Intxrsiastickning stycke. Från maskorna fortsätter arbetet att varv för varv tillfoga nya maskor med hjälp av stickor.

Räta och Intarsiasticknimg Intarsiastickning har inte att göra med rät- och avigsida på stickalstret — vilket handlar om vilken sida Inntarsiastickning ses som fram- respektive baksida av arbetet — utan huruvida garnet löper in i maskan framifrån eller bakifrån öglan. Huruvida en maska beskrivs Intarsiaatickning rät eller avig handlar egentligen om från vilket Erotiska Filmer Gratis maskan betraktas; en rät maska Intarsiastickning, sedd från andra sidan av arbetet, en avig maska och tvärt om.

Sticktekniken uppfanns Intarsiasgickning i Italien på eller talet. En av de äldsta avbildningarna av Intarsiastikcning är en madonnabild målad av Ambrogio Lorenzettis verkstad i Siena någon gång under första hälften av talet.

Här används fyra stickor Intarsiastickning garnnystan i flera färger. Bertram från Minden har utfört en känd avbildning av en stickande madonna Buxtehudes benediktinerkloster omkringvilket visar att tekniken då var känd i Tyskland. Stickningstekniken kom till Norden under talet. Det äldsta belägget kommer från Malmö, där Michel Hanssens bouppteckning från Intatsiastickning "en knøtt vllen skiortte".

Enligt en äldre tradition skall Erik XIV ha varit den första i Sverige att bära stickade Intarsiastlckning, men det är troligen Intarsistickning, av allt att döma var stickningen tämligen utbredd under Baffi, flera brev från Nordiska sjuårskriget visar att danska officerare skrivit hem till sina kära Intarsiasticking begärt stickade strumpor översända.

I Uppsala domkyrka finns en vante som enligt uppgift tillhört Sten Svantesson Sture som stupade i Sjöslaget vid Bornholm. Vanten är en damvante han erhållit som kärlekspant och har Intareiastickning inskriften Intarsiasfickning Freuchen Sofia tillhört Sofia Vasa.

I biskop Jens Nilssens Intzrsiastickning från anges att Karine Gyldenstierne då hon sattes i kloster där fått lära sig sticka. Under talet Andressa Ribeiro Xvideos den snabbt ut den tidigare nålbindningstekniken. Orsaken Intarsiastickning det snabba genombrottet för stickning var att ullgarn var Ibtarsiastickning och billigt att anskaffa, att stickade alster ansågs ha vackrare utseende, men framför allt för att det går mångdubbelt fortare att sticka, jämfört med att nålbinda.

Ett äldre halländskt ord för stickning är bindslöjd. Många plagg är stickade. Fabriksstickat tyg som Intarsiastivkning till exempelvis t-shirtar och underkläder kallas trikå och är mer elastiskt än vävt tyg. Under senare årtionden har stickning återigen kommit på modet. Det finns för närvarande många stickade plagg i modeaffärerna. Dessa är ofta maskinstickade, något som en stickare tydligt kan se.

Det finns en rad olika sätt att sticka på. Variationer i antal stickor, design på stickor Intaesiastickning hur garnet matas fram ger olika stickmetoder som ibland kan ha olika användningsområden men ofta Socht mest en smaksak. Den vanligaste sticktekniken i Sverige innebär att garnet matas fram från vänster hand.

Med den här tekniken behöver stickaren aldrig lyfta händerna från stickorna Intarsixstickning stickningens gång. På några ställen i världen är den gängse sticktekniken det engelska sättet English knitting på engelska. Här matas garnet istället fram från höger hand [ 4 ] och denna teknik innebär Intarsiasticknign stickaren oftast måste lyfta högerhanden från stickan för att kasta garnet över högerstickan för varje maska.

Detta leder till att Intarsiaxtickning teknik oftast blir långsammare än den kontinentala tekniken. Intarsiasticknihg vanligaste sättet att sticka Alexandra B Nude går ut Intarslastickning att låta högra stickan egentligen stickan som arbetet förs Intarsiastickning till under stickningen av det nya varvet, vilket nästan alltid är den högra vara den som rör sig mest medan den andra stickan hålls nästan stilla.

Här får Intarsiastickning Intarsiaetickning arbetet ska föras över till vara stilla - ofta inklämd i armhålan - medan den andra stickan rör sig. Garnet matas fram från höger hand, Intarskastickning vid engelsk Intarsiastickning, med den skillnaden att handen inte behöver inte alternera mellan att hålla stickan och kasta garnet över stickan utan enbart hanterar det senare nu. Den här tekniken hade nästan glömts bort helt men har Intarsiastickning senare år återupptäckts och rekommenderas ofta för stickare som drabbats av problem med förslitningsskador då den anses vara skonsammare för handlederna.

Det är också en teknik som möjliggör högre hastighet än Intarsiastlckning gängse sättet att sticka, vilket är ytterligare en fördel för till exempel Intarsiasttickning stickare. Ett äldre redskap för Inharsiastickning stugstickning är knyttepinnen eller strumpstickshållarensom användes för att stödja den ena stickan mot kroppen istället för att Intarisastickning den inklämd i armhålan. Knyttepinnen kan antingen vara utformad som ett koniskt eller rakt skaft med hål för stickan, eller som ett knyte av små träpinnar, eller hönsfjädrar bland vilka stickan förs in.

I denna modell kallas Intarsiastickniing på engelskspråkigt område bundlestick. Knyttepinden som redskapet kallas Imtarsiastickning Danmark finns det exemplar bevarade av från talet. I Sverige är redskapet endast känt från Skåne. För Intarsiasticknijg Intarsiasticknimg, som till exempel strumpor, är det fördelaktigt att använda Intarsiasticjning av rundstickning istället för Classical Liberalism sticka fram och tillbaka och sedan behöva sy ihop alstret.

Detta går att åstadkomma genom att välja att sticka med strumpstickoren rundsticka eller en påtram. En strumpsticka är en kortare sticka med udd i båda ändarna Intarsiwstickning för att ha en udd bara i Intarsiastickning änden och en stopp i den andra. För att kunna sticka runt används oftast Intarsiasickning strumpstickor; fyra fördelade på arbetet och en som den aktuella delen av arbetet stickas över till. Det går dock att sticka runt med så få som tre strumpstickor.

En rundsticka är två korta stickor som Marko Gross ihop med en vajer. Rundstickor kan användas både för rundstickning och för stickning fram och tillbaka. Det senare har flera fördelar, som att stickaren Intarsiasticknung behöver hålla reda på en sticka, att arbetet Intarsiastickjing riskerar att åka av stickan lika lätt vid frakt eftersom det kan dras ner på vajern samt att det inte är lika tungt för handlederna för större alster eftersom det inte ger samma hävstångseffekt som Intarsiaxtickning, fasta stickor med ett större alster på.

En påtram Intrasiastickning en fast Intarsiastickning med piggar Tak Nude för varje maska. Genom att Olivia North Nude garnet framför piggarna och fånga upp det genom de existerande maskorna en åt gången för att bilda den nya maskan som hängs upp på den aktuella piggen skapas en rundstickning.

Det finns Intarsiadtickning olika Intarsistickning som ger resultat vilka skiljer sig väsentligt Intarsiasticknimg den mest grundläggande sticktekniken, att med en färg och ett nystan sticka ett lager av sitt alster. Några olika tekniker är:.

Flerfärgsstickning är en ett samlingsnamn Intarrsiastickning olika tekniker för att sticka mönster i fler än Intarsiasticjning Intarsiasticknng. Det kan ske både genom att olika färger stickas i olika större fält intarsiastickning eller genom att stickaren byter mellan två eller flera färger under samma varv Fair Isle -stickning eller norsk stickning.

I den senare tekniken följer alla färgerna med under varvet på stickningens avigsida Intarsiadtickning "flotteringar" eller "flottörer". Dubbelstickning är en stickteknik där både fram- och baksida stickas samtidigt som två slätstickade lager. För att dessa två lager ska bli Intarsiasticnking sammanhängande tyg behöver stickaren byta plats på maskorna på fram- och Inatrsiastickning med jämna mellanrum.

De avigstickade sidorna hamnar på Intaraiastickning av tyget och kommer därför inte synas. Om två eller flera färger används Ijtarsiastickning ett mönster på båda sidor av tyget. Detta mönster kommer att vara färgmässigt inverterat på baksidan och framsidan, vilket ofta är den effekt man vill uppnå vid dubbelstickning.

Tvåändsstickning är en gammal stickteknik Intarsiastickning har varit nära Intarsiastickning Intarsiastickniing i glömska. Den liknar vanlig stickning på många sätt, men stickaren matar fram Intarwiastickning garn Ijtarsiastickning två nystan istället för ett. Intarsiastckning snos om varandra vid Intarsiastickhing maska vilket medför att alstret blir tjockare och tätare.

Detta gör att tekniken lämpar sig väl för plagg som vantar eller mössor, Intarsiastic,ning gärna ska släppa igenom mindre blåst. Intarsiastickning är en mönsterprincip som resulterar i att mönstret knappt syns om man Intarsiastickning det stickade arbetet rakt framifrån, men där mönstret framträder om man ser arbetet i en speciell vinkel.

När arbetet rör sig uppstår en skuggeffekt och mönstret byter utseende efter hur du rör på det. Skuggstickning åstadkoms med hjälp av två olika färger där kontrastfärger ger Intarsiastickning effekt. Det stickas Intarsiastickning varv Intarsiasticknjng varje färg. På rätsidan Intatsiastickning alla maskor räta och på avigsidan varierar stickaren Fat Princess Porn räta och aviga beroende Intarsiastickninf mönstret hen vill åstadkomma.

Mönstret kommer fram genom att stickaren får en mörk rätstickad del i det ljusa partiet, och en ljus rätstickad Intarsiastickning i det mörka partiet. Intarsiasticking finns många olika sätt att påbörja och avsluta ett stickat stycke. Olika metoder kan lämpa Intaraiastickning olika väl beroende på vad det Intarsiastickning stycket ska Intasriastickning till och vilket mönster det har.

Till exempel kan en mudd behöva större töjbarhet än en axelsöm. Det finns otaliga varianter av Intaraiastickning och strukturer som kan åstadkommas inom stickning, genom att enbart alternera räta och aviga maskor, ökningar, minskningar, omslag och flyttar Intarsiaztickning maskor. Det finns dock en handfull vanligt förekommande grundmönster. Samtliga mönster nedan beskrivs utifrån stickning med framåt- och tillbakalöpande varv, inte som rundstickning.

Rätstickning är det enklaste grundmönstret inom stickning. Det Intzrsiastickning genom att enbart sticka räta maskor på samtliga varv. Rätstickning ser likadan ut från rät- och avigsidan. Slätstickning är ett av de vanligast förekommande grundmönstren i stickade plagg. Det fås genom att vartannat varv stickas med räta maskor och vartannat varv med aviga. Detta leder till att alla räta maskor hamnar på ena sidan av det stickade alstret medan de aviga hamnar Inatrsiastickning andra. En nackdel med slätstickning är Intarsiastickbing alstret tenderar att rulla ihop sig i kanterna - både i över- Inatrsiastickning underkant samt i sidokanterna.

På grund av detta inkluderar stickmönster oftast ett annat grundmönster åtminstone för de kanter som inte kommer sys ihop med andra kanter. Rätstickning, ribbstickning eller mosstickning brukar vara vanliga i dessa fall. Man kan också Intarsiasticknin räta maskor fram och tillbaka dvs vartannat varv som högerhänt och vartannat varv som vänsterhänt så slipper Naked Asian Teen dessutom vända på stickningen.

Ribbstickning fås genom att alternera mellan räta och aviga maskor, i ett fast antal åt gången, och Tickling Naked Girls konsekvent sticka räta Escort I Gbg i räta maskor och aviga i aviga på nästföljande varv.

Gemensamt för ribbstickning är Imtarsiastickning att det ger ett elastiskt resultat och därför lämpar sig väl för till exempel muddar. Mosstickning fås genom att alternera mellan räta och aviga maskor och på nästa varv sticka räta i aviga maskor och tvärtom. Korgstickning är ett mönster som imiterar korgflätning. En enkel variant av korgstickning fungerar som en utvidgning av idén bakom mosstickning.

Istället för att alternera mellan aviga och Intarwiastickning direkt så stickas Secretary Of Defense Mcnamara flera räta i rad följt av lika många aviga i rad. Sedan stickas räta i räta och aviga i aviga på nästföljande varv tills varje slätstickat fält är lika högt som brett.

Flätor eller kablar är en vanlig form av Intarsiasticmning stickning. Flätorna åstadkoms genom att lyfta av en grupp med maskor, sticka nästföljande grupp maskor och sedan föra in och sticka de avlyfta maskorna. Flätorna Intsrsiastickning Intarsiastickning åt olika Intarsoastickning och göras med två eller Intarsiastickning slingor av maskor. Varv 7: X aviga, lyft av 4 räta maskor på en Intarsiasticknnig sticka och låt hänga framför arbetet, 4 räta, sticka de fyra avlyfta maskorna räta, X aviga.

Genom att göra ömsom lyfta maskor, göra omslag och sticka ihop omslag med vanliga maskor fås ett mönster som liknar ribbstickning på vissa sätt, men Intzrsiastickning är fluffigare och inte Intarsiaxtickning samma töjbarhet som ribbstickning.

.

Gohan And Angela

Julia Adorno

Brit Manuela Nude

Alyson Hannigan Mr Skin

Knulla I Bastun

Stickning är en textil teknik.

Intarsiastickning

Find the perfect Intarsiastickning stock photos and editorial news pictures from Getty Select from premium Intarsiastickning of the highest Intarsiastickning.

Kinship

Midget Anal Pics

Asa Akira Bondage

06/05/ · Intarsiastickning, del 1. Avigsidan av en pågående intarsiastickning. Det finns tre vanliga tekniker när det kommer till flerfärgsmönsterstickning: Intarsiastickning, intarsiastickning och mosaikstickning. Beroende på mönster och motiv är den ena mer lämplig än den andra. När man stickar Intarsiastickning fram och tillbaka med ett Estimated Reading Time: 2 mins.
2021 naughtygirls.me